Пишете ни: office@vratsastart.com

Партньори

“Брикел” ЕАД – партньор

Brikel“Брикел” ЕАД обединява старата ТЕЦ “Марица изток 1” и Брикетна фабрика. ТЕЦ „Марица изток-1″ е първата електрическа централа от Източно-Маришкия енергиен комплекс. Тя се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово и на 45 км. от гр. Стара Загора. На югозапад граничи с язовир „Розов кладенец”, чиято площ е 360 ha.

http://www.energoproekt.bg/


Вега – партньор

Vega03Фирма “Вега-03″ООД е регистрирана на 19.06.2003г. фир.дело №479/03г. на Врачански Окръжен съд, с предмет на дейност: производство на резервни части и оборудване от черни и цветни метали и др. Седалището на фирмата и адреса на осъществяване на дейността е гр.Враца, Западна промишлена зона, ул.”Берковско шосе”. От 2010г. в дружеството като съдружник влиза италианската фирма “L.M.T.” srl с 50% дялово участие.

http://vega-03.com/


„ЕЛ БАТ” АД – партньор

ElBat„ЕЛ БАТ” АД е компания с традиции в рециклирането на различни видове олово-съдържащи отпадъци до получаване на олово и оловни сплави. Получените крайни продукти са основна суровина при производството на оловно-кисели акумулаторни батерии, широко използвани в автомобилостроенето. Производството в ЕЛ БАТ АД напълно съответства на използването на най-добри налични техники и технологии, приложими в тази сфера. Изпълнени са всички изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве, както и за осигуряване на безопасни условия на труд. Продуктите се произвеждат в съответствие с фирмените стандарти на Дружеството. Също така ЕЛ БАТ АД има възможност да произвежда олово и оловни сплави в съответствие с изискванията на своите клиенти. Производството на олово и оловни сплави е в сертифицирано в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 – bg, ISO 9001:2008 – en

http://www.elbat.bg/


“Елматех” АД – партньор

Elmateh“Елматех” АД е дружество със 100% частен капитал и е в системата на холдингова група “АКБ – Форес България”

“Елматех” АД е основано през 1991 г. В национален мащаб дружеството е единственото малко предприятие за специални и нестандартни асинхронни електродвигатели с височина на оста на въртене от 56 до 132 мм. Качеството ни е добро и изделията ни отговарят на изискванията на нашите партньори и изискванията на стандартите. Произвежданите от нас продукти намират добър прием на вътрешния и международния пазар.

http://elmatech.eu/


„ММоторс” АД – партньор

MMotors„ММоторс” АД се намира в гр. Етрополе, на 75км. източно от София, на 15км. от магистралата София – Варна. Разположено е на 34 000м2, от които 7000 застроена площ.
Предприятието е основано през 1961г. като ДИП „Метални изделия”. Постепенно, с годините, започва усвояването на гама малки електродвигатели за подемно-транспортната техника и бита.
През периода 1986-1991г. по френски лиценз се усвояват няколко типа вентилатори за електронно-изчислителната техника. Извършва се цялостно технологично обновление като за целта от Япония, Швейцария, Германия и Франция са доставени изключително модерни и високопроизводителни машини – стругове с „ЦПУ”, автоматични преси, фрези и др. От фирмата „Статомат” Германия е доставена автоматизирана линия за производство на статорите за двигателите на 5 вида вентилатори. Оборудвана е леярна за леене под налягане на отливки от цветни метали.
През 1991г. предприятието е преименувано на „Микродвигатели” ЕООД, а през 1997г. „Микродвигатели” АД.

http://www.mmotors.bg/


НАКМАШ-97 ООД – партньор

nakmash„Накмаш-97“ е българска компания, утвърдена вече 15 години на международния пазар.

Тя се занимава с обработка на метали и метални конструкции.

Производство на детайли от прокат и заварена стомана. Фирмата е установена в Ботевград – на 60 км североизточно от столицата София.

http://www.nakmash97.bg/


“ЗММ Сливен” АД – партньор

zmm-slivenЗММ-Сливен АД – гр. Сливен е основана през 1971г. Специализирана е в проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с ЦПУ,принадлежности и резервни части.

Доставчик е за над 40 страни по света. Производствената програма от модели и версии на изпълнение покрива широк диапазон от стругови обработки.

http://www.zmmsliven.com/