Пишете ни: office@vratsastart.com

За нас


“Враца-Старт” АД е утвърден производител на единични и дребносерийни отливки и детайли с тегло от 0.100 кг до 800 кг.

Създадено през 1965 г., предприятието непрекъснато се развива и усвоява нови технологии: производство на отливки от черни и цветни метали; изработване на инструментална екипировка и механична обработка на детайли.

Най-силната страна на дружеството е постоянния контрол на качеството, от входящите суровини до готовия продукт.

Висококвалифицираният инженерно-технически персонал, наличният машинен парк, добрите традиции, достъпът до модерен мениджмънт, маркетинг и финансови ресурси, са факторите, обуславящи непрекъснатата и бърза продуктова иновация.

Гарантираното и високо качество на продукцията при разумни цени я прави добре приета както на вътрешния, така и на международния пазар (Гърция, Италия, Македония, Холандия, Германия, Чехия, Австрия, Испания и др.).

Oтливки от чугун и стомана, резервни части за машиностроенето, производство на инструментална екипировка.