Пишете ни: office@vratsastart.com

“Враца-Старт” АД

е утвърден производител на единични и дребносерийни отливки и детайли с тегло от 0.100 кг до 800 кг.

Създадено през 1965 г., предприятието непрекъснато се развива и усвоява нови технологии: производство на отливки от черни и цветни метали; изработване на инструментална екипировка и механична обработка на детайли.

.
"Най-силната страна на дружеството е постоянния контрол на качеството, от входящите суровини до готовия продукт."

За нас

Произвеждаме отливки от:

- сив чугун

- сферографитен чугун

- легиран чугун

- стомана /ниско и високолегирана/

с тегло от 0,500 кг до 800 кг.

Оборудване

Дружеството разполага с :

- Моделен цех

- Лаборатория

- Формовъчни и сърцеви машини

- Чистачна техника и пещи

- Механичен цех

Технология

За производството прилагаме :

- Пясъчно – бентонитова формовъчна смес с машинно и ръчно формоване

- СО2 – процес за ръчно изработване на формите

- Маслени сърцеви смеси

- Kroning – процес – машина Н2,5

Контакти

Можете са се свържете с нас на:

тел : 0879 144 950

0887 425 277

факс: 092 648 365

email: office@vratsastart.com

Гарантираното и високо качество на продукцията при разумни цени я прави добре приета както на вътрешния, така и на международния пазар…